Rankingi Zdrapkopunktów 1-2-3 Membingo

Oho, ktoś tutaj zdrapał zdrapkę i wygrał trochę zdrapkopunktów! A co to takiego? Zdrapkopunkty to punkty w grze, które po zsumowaniu dają Ci miejsce w Rankingach Zdrapkopunktów 1-2-3 Membingo. Możesz otrzymać od 100 do 1.000 zdrapkopunktów. Żeby zobaczyć, czy udało Ci się wygrać, sprawdź, czy widzisz swoją nazwę użytkownika na jednym z 25 czołowych miejsc (możesz znaleźć swoją nazwę użytkownika w swoim profilu w aplikacji).

Nagrody:
Miejsce 1: Karta podarunkowa Amazon o wartości 150$*
Miejsca 2-10: Dożywotni Plan Premium
Miejsca 11-25: Karta podarunkowa Amazon o wartości 10$* oraz 50% zniżki na roczny Plan Premium
Miejsce 26 i niższe: 50% zniżki na roczny Plan Premium

Wygrasz nagrodę odpowiednią dla miejsca, które będziesz zajmować w momencie zakończenia promocji, 14. czerwca o godz. 23:59. Wszystkie nagrody zostaną wypłacone do końca czerwca 2020 r.

*lub ekwiwalent w Twojej lokalnej walucie

Leaderboard-PL
DAY-08-TABLE

1. W losowaniu nagród mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni użytkownicy Memrise, którzy pobrali apkę Memrise w następujących językach źródłowych: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński, rosyjski, portugalski, włoski, polski i turecki.

2. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Memrise, ich rodziny, przedstawiciele ani żadna strona trzecia mająca bezpośredni związek z organizacją losowania.

3. Udział w losowaniu jest darmowy i nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu.

4. Aby wziąć udział w losowaniu, należy otworzyć apkę Memrise i "zdrapać" zdrapkę, żeby odkryć jedną z następujących nagród:

a. Karta podarunkowa Amazon o wartości 5 $ (lub równowartości w lokalnej walucie); lub
b. Karta podarunkowa Amazon o wartości 10 $ (lub równowartości w lokalnej walucie); lub
c. Dożywotnia subskrypcja Memrise (każda z powyższych to "Nagroda", razem Nagrody); lub
d. Losowa ilość "zdrapkopunktów" od 100 do 1000 ("Zdrapkopunkty").

5. Każda osoba może brać udział tylko raz dziennie.

6. Zgłoszenia udziału w losowaniu będą przyjmowane od godz. 00:00:00 czasu lokalnego w dniu 07.06.2020 r. (początek przyjmowania zgłoszeń) do godz. 23:59:59 czasu lokalnego w dniu 14.06.2020 r. (koniec przyjmowania zgłoszeń). Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Memrise nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały poprawnie wypełnione z powodu jakiejkolwiek usterki technicznej.

8. Użytkownik z najwyższą liczbą Zdrapkopunktów według rankingu zdrapkopunktów otrzyma Kartę podarunkową Amazon o wartości 150 $ (lub równowartości w lokalnej walucie) (Nagroda Główna).

9. Każdy z użytkowników, którzy zajęli w rankingu zdrapkopunktów miejsca od 2 do 24 włącznie otrzyma Nagrodę (opisaną bardziej szczegółowo tutaj).

10. W przypadku remisu w rankingu losowo zostanie wybrany jeden zwycięzca.

11. Zdobywcy Nagród oraz Nagrody Głównej zostaną powiadomieni drogą mailową (przy użyciu danych podanych podczas rejestracji na Memrise) nie później niż w dniu 30.06.2019 r. (Dzień Powiadomienia).

12. Konta Memrise należące do Zdobywców Dożywotniej Subskrypcji Memrise zostaną automatycznie ulepszone nie później niż w Dniu Powiadomienia.

13. Memrise nie zrefunduje oryginalnego zakupu, a każdy ze Zdobywców Dożywotniej Subskrypcji będzie odpowiedzialny za samodzielne anulowanie wszelkich opłat cyklicznych w swoich ustawieniach Memrise lub w odpowiednim sklepie z aplikacjami.

14. Nagrody dla zdobywców Nagród oraz Nagrody Głównej nie podlegają żadnej wymianie, przeniesieniu ani zamianie na gotówkę.

15. Decyzja Memrise dotycząca każdego aspektu losowania nagród jest ostateczna i wiążąca; Memrise nie będzie angażować się w żadną korespondencję na ten temat.

16. Memrise musi opublikować lub udostępnić informacje wskazujące na to, iż odbyło się poprawne wręczenie nagród. Aby spełnić to zobowiązanie, Memrise wyśle nazwy użytkowników oraz strefy czasowe zdobywców nagród każdemu, kto napisze do Działu Marketingu Memrise na Fashion Street 3-5 w Londynie, E1 6PX (załączając zaadresowaną do siebie kopertę) w ciągu jednego miesiąca po dacie zakończenia zgłoszeń opisanej w punkcie 6. Jeśli sprzeciwiasz się publikowaniu bądź udostępnianiu swojej nazwy użytkownika i/lub strefy czasowej, prosimy o skontaktowanie się z Memrise poprzez odpowiedź na maila. W takich okolicznościach Memrise nadal musi podać te informacje oraz zwycięzcę na żądanie organizacji Advertising Standards Authority.

17. Uznaje się, iż uczestnicy zaakceptowali i zgodzili się na przestrzeganie niniejszego regulaminu poprzez wzięcie udziału w losowaniu. Memrise zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału lub odmówienia wręczenia nagrody jakiejkolwiek osobie łamiącej niniejszy regulamin.

18. Memrise zastrzega sobie prawo do unieważnienia, anulowania, zawieszenia lub zmiany promocji w sytuacji, w której będzie to konieczne.

19. W zakresie dozwolonym przez prawo Memrise, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie będą pociągnięci do odpowiedzialności ani zobowiązani do wypłaty odszkodowania zwycięzcy; nie będą także ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek straty, szkody, urazu osobistego lub śmierci powstałej w wyniku przyjęcia nagrody, chyba że będzie to spowodowane niedbalstwem Organizatora, jego przedstawicieli, dystrybutorów lub pracowników. Niniejszy Regulamin nie narusza Twoich ustawowych praw.

20. Dane osobowe podane w trakcie trwania niniejszej promocji będą przetwarzane jedynie w sposób określony w Polityce Prywatności Memrise. Zobacz także Punkt 16 odnośnie ogłoszenia zwycięzców.

21. Losowanie nagród odbędzie się zgodnie z angielskim prawem, a uczestnicy losowania nagród poddają się jurysdykcji angielskich sądów.

22. Organizatorem niniejszego losowania nagród jest Memrise Limited z siedzibą na Fashion Street 3-5 w Londynie, E1 6PX.

23. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszym regulaminem a jakimkolwiek tłumaczeniem nadrzędne znaczenie ma wersja angielska.